اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 490
تعداد پذیرش 87
تعداد عدم پذیرش 348
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 259

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 126
تعداد مشاهده مقاله 49558
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 50238
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 205 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
درصد پذیرش 18 %