اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 453
تعداد پذیرش 76
تعداد عدم پذیرش 329
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 246

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 117
تعداد مشاهده مقاله 46223
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 46575
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 218 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
درصد پذیرش 17 %