اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 471
تعداد پذیرش 77
تعداد عدم پذیرش 344
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 256

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 116
تعداد مشاهده مقاله 47542
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 47840
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 216 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
درصد پذیرش 16 %