اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 478
تعداد پذیرش 80
تعداد عدم پذیرش 347
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 258

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 119
تعداد مشاهده مقاله 48314
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 48825
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 50 روز
درصد پذیرش 17 %