راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات در دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

توجه: قبل از ارسال مقاله خود، به دقت راهنمای نگارش مقالات را مطالعه فرمایید. مقالاتی که با چارچوب مورد نظر مجله نوشته نشود مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

توجه: به منظور حفظ حقوق نویسندگان، مقالات دریافتی به سامانه مشابه‌یاب متون فارسی عرضه می شود. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است و بدون هیچ تساهل و چشمپوشی با آن برخورد قانونی می‌شود.

توجه: کاربرگ تعارض منافع و تعهد نویسندگان، باید دانلود، تکمیل و به امضای نویسندگان مقاله برسد، سپس اسکن شود و فایل اسکن آن با فورمت PDF و یا JPG به همراه فایل مقاله برای مجله ارسال گردد.

 

روش نگارش و پذیرش مقالات به شرح ذیل است:

دوفصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام مقالات مرتبط با فلسفه­ تعلیم و تربیت، روان­شناسی تربیتی  و مدیریت آموزشی و سایر مقالات مرتبط را به چاپ می­ رساند.  مقالاتی در این مجله مورد پذیرش قرار می‌گیرند که به یکی از اشکال زیر نگاشته شده باشند: 

 

 الف) مقالات پژوهشی اصیل ( Original Research Article ): این نوع مقالات بر اساس یک طرح تحقیقی منظم و سازمان­ یافته­ علمی و ­مستحکم نگاشته می­ شود. این مقالات به آزمون فرضیه های پژوهش و یا بررسی سؤال­ های پژوهش می­ پردازند و مراحل متوالی را در بر می گیرند. این مقالات می­ توانند با روش کمی و یا کیفی انجام شوند و شامل قسمت­ های زیر هستند.

عنوان

چکیده (فارسی و انگلیسی)

بیان مسأله

روش

یافته­ ها

بحث و نتیجه­ گیری

پیوست ­ها در صورت لزوم (شامل جداول، اشکال و تصاویر)

منابع

 

  ب) مقالات علمی ترویجی: یک مقاله علمی ترویجی یا مرور ادبیات، اطلاعات منتشر شده در حوزه یک موضوع به خصوص در یک محدوده زمانی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مقاله علمی ترویجی (مرور ادبیات) می تواند خلاصه ای از مقالات و منابع موجود باشد اما معمولا سازماندهی خاص خود را دارد و خلاصه و استنتاج‌ها را ترکیب می‌کند و اطلاعات را در ساختاری نو ارائه می دهد. مقاله علمی ترویجی می تواند تفسیری جدید از مقالات و کارهای قبلی ارائه دهد یا اطلاعاتی جدید را با تفاسیر قبلی در هم آمیزد، یا سیر جریان پیشرفت فکری حوزه مورد بحث و مباحثات مربوط به آن را ترسیم کند. مقاله علمی ترویجی ممکن است مقالات و منابع را مورد ارزیابی قرار دهد و مناسب ترین و مربوط ترین منابع را به خواننده پیشنهاد کند. این مقالات بر پایه جابه‎جایی، تلفیق و ترکیب دانش موجود تهیه می شوند و معمولاً به روشن شدن زوایای مساله‎ای کمک می‎نمایند، از این گونه مقالات می‎توان به مقالات مروری، تدوینی، ترجمه‎ای، تحلیلی اشاره کرد. مقالات مروری که ارزش بالایی دارند، باید براساس احاطه کامل نویسنده به موضوع و استفاده از حداقل 20 منبع قابل قبول علمی تهیه شوند و شامل: عنوان، چکیده، مقدمه و تاریخچه‌ای در مورد موضوع، هدف از انجام مطالعه، مطالب علمی و مطالعات انجام شده مربوط به موضوع، تجزیه و تحلیل و بحث درباره پژوهش‌های ارایه شده و نتیجه‌گیری باشند. نتیجه کلی همراه با پیشنهادهای سازنده برای آینده بیان شود (حداقل از 20 منبع و حداقل 3 منبع آن متعلق به نویسنده و مرتبط با موضوع مقاله باشد). مقالات علمی ترویجی شامل قسمت­ های زیر هستند:

عنوان

چکیده (فارسی و انگلیسی)

بیان مسأله (شامل مقدمه و تاریخچه­ ای در مورد موضوع، هدف انجام مطالعه، مطالب علمی و مطالعات انجام شده مربوط به موضوع)

یافته­ ها

بحث و نتیجه گیری

منابع

 

  اصولی کلی :

 1. زبان رسمی مجله فارسی می‌باشد و مقالات خارج از کشور به زبان انگلیسی نیز پذیرفته می‌شود .
 2. مقاله قبلاً در هیچ یک از نشریات داخل به چاپ نرسیده یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال نشده باشد. همچنین رتبه­ علمی کل نویسندگان به درستی عنوان گردد و همه نویسندگان مقاله از ارسال و چاپ آن مطلع باشند. بنابراین لازم است نویسندگان محترم در تعهدنامه، این موارد را به وسیله امضاء متعهد گردند .
 3. نویسنده/نویسندگان دو پوشه (فایل) از مقاله خود را با و بدون نام و مشخصات به همراه نامه درخواست چاپ، از طریق سایت ارسال فرمایند.
 4. نمودارها، تصاویر و جداول ارسالی باید از وضوح کامل جهت چاپ برخوردار باشد و شماره و عنوان جداول در بالای آن و برای نمودارها در زیر آن قید شود.
 5. فاصله سطرها 1 سانتی متر در اندازه کاغذ A4  و با حاشیه cm 75/7  از پایین و cm 25/4  از سه سمت دیگر  باشد. تایپ فارسی و با قلم ب میترا و اندازه 13 نازک و تایپ ‌انگلیسی با قلم ‏ Times New Roman و اندازه 12 تهیه و برای مجله ارسال شود.
 6.  مسؤولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده مقاله است . همچنین از زمان انجام مطالعه تا ارسال مقاله نبایستی بیش از 3 سال فاصله وجود داشته باشد .
 7. مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و مقالات ارسالی به همراه ملحقات آن مسترد نخواهد شد .

 

  فرایند ارزیابی مقالات :

هر یک از مقالات دریافتی حداقل توسط 2 یا سه نفر مورد داوری قرار گرفته و تصمیم ­گیری نهایی در مورد چاپ مقالات در شورای هیأت تحریریه مجله و پس از ارزیابی­ های به عمل آمده توسط داوران صورت می‌گیرد .

 

  نحوه تنظیم صفحات مقاله

  صفحه عنوان

 1. عنوان مقاله کوتاه (حداقل 5 تا حداکثر 15 کلمه)، حاوی موضوع کلی و جهت گیری پژوهشگر در آن موضوع و هماهنگ با متن مقاله باشد. در مطالعات کیفی نیز عنوان باید نشان دهنده پدیده مورد مطالعه و مبتنی بر تجربه باشد. عنوان باید با قلم ب تیتر و حروف ضخیم  ( bold ) تایپ شود.
 2. نام نویسنده 1 نویسندگان زیر سطر عنوان مقاله ذکر گردد. نویسنده مسؤول در زیرنویس صفحه اول به این صورت ذکر گردد: (نویسنده مسؤول)
 3.  مشخصات کامل نویسنده (گان) مقاله شامل رتبه علمی و نشانی نویسنده/ نویسندگان و محل اشتغال آن ها که شامل دانشگاه، دانشکده و یا مؤسسه تحقیقی مربوط به آنان است، در پاورقی صفحه اول؛ چکیده فارسی و همچنین انگلیسی درج گردد.
 4. در  چکیده انگلیسی اصول نام‌نویسی لاتین رعایت گردد به این صورت که اول نام خانوادگی، سپس حرف اول نام و بعد درجه علمی به صورت BSc, MSc, MD, Ph.D  ذکر شود.
 5.  آدرس الکترونیک نویسندگان جلو مشخصه آن‏ها در پاورقی صفحه اول ذکر شود .

 

 

  چکیده

  چکیده مقاله (اعم از فارسی و انگلیسی) در صفحه­های مستقل به صورت سازمان یافته و دارای ساختار 150 تا 250 کلمه بدون ذکر منابع و اختصارات و نماینده تمام مفاهیم و عناصر محتوای مقاله باشد.

 هدف باجمله‌ای روشن، قابل اندازه گیری (در مطالعات کمی) یا قابل دستیابی باشد و در همه قسمت­ های مقاله یکسان استفاده شود. روش باید شامل اطلاعات کلی درمورد نوع مطالعه، جامعه و نمونه، روش و ابزار جمع­ آوری داده­ ها و روش تحلیل داده ­ها باشد. یافته­ ها در مطالعات کمی متناسب با هدف و همراه با نتایج آماری ذکر شود. در مطالعات کیفی طبقات، مضامین یا مفاهیم و یا تبیین نظری یافته­ ها در رابطه با پدیده مورد مطالعه به همراه توضیح مختصر، مرتبط و روشن کننده بیان گردد. نتیجه­ گیری نباید تکرار یافته­ های پژوهش باشد و در آن جمع بندی نهایی یافته­ ها همراه با توصیه­ ها، کاربردهای بخش یافته­ ها یا نتایج بیان شود.

 

  واژگان کلیدی

 حداکثر 6  و حداقل 3  واژه­ اصلی آورده شود که در عنوان یا چکیده به آن اشاره شده باشد. لازم است چکیده فارسی و انگلیسی با یکدیگر مطابقت داشته باشد. واژه‌های کلیدی در چکیده فارسی به زبان فارسی و در چکیده انگلیسی به زبان انگلیسی نوشته شود .

 

متن اصلی مقاله؛ متن اصلی مقاله شامل: مقدمه، روش، یافته­ ها، بحث و نتیجه­ گیری و منابع باشد. 

بیان مسأله

باید خلاصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. لذا نویسندگان محترم لازم است به نوع، توالی و ترتیب منطقی اطلاعات ارایه شده در بیان مسأله توجه نمایند. این اصول در مطالعات کمی و کیفی تفاوتی ندارند و ترتیب آن ها شامل : 1- توضیح در مورد موضوع و عرصه پژوهش به صورت عام. 2- توضیحات اختصاصی تر در مورد جنبه یا بعدی از مشکل که مورد توجه خاص این مطالعه است (مبانی نظری). 3- مروری بر یافته های مطالعات دیگر که مرتبط با مسأله و موضوع پژوهش می‌باشد (پیشینه تجربی). 4 - تحلیل اطلاعات ارایه شده در سه بند فوق خصوصاً یافته­ های مطالعات مرتبط و تبیین خلأ یا شکاف موجود در مورد مسأله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر 5 - بیان اهداف، سؤال­ ها/ فرضیه­ های اصلی پژوهش.

در تمام مقاله، برای واژه­ های تخصصی و اسامی خارجی که برای اولین بار به کار می­ برید زیرنویس بیاورید. در داخل متن انگلیسی ننویسید.

 

 روش

یکی از بخش­ های مهم مقاله اطلاعاتی است که در روش مطالعه بیان می‌گردد. با توجه به تفاوت های روش­ شناسی مطالعات کمی و کیفی نحوه­ی نگارش این بخش به طور مجزا بیان می‌شود.

در مطالعات کمی به تناسب روش پژوهش، روش باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل درباره­: 1- طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف، سوال/ فرضیه و زمان و مکان، جامعه مطالعه، نمونه­ ها،  ویژگی­ های ورود و خروج شرکت­ کنندگان، برآورد اندازه نمونه­ ها، روش نمونه­ گیری و نحوه و روند تخصیص آنها در گروه ­های مطالعه 2- روش کار یا مراحل مداخله، ابزار اندازه­ گیری، اعتبار و پایایی آن، روند امتیاز بندی داده های حاصل از ابزار (کمی و کیفی) و ملاحظات اخلاقی 3- نحوه مدیریت داده ها، نرم افزارهای کامپیوتری، روش­ها و آزمون های آماری باشد.

  در مطالعات کیفی، روش باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل درباره­: 1- طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/سوال تحقیق، زمان و مکان یا محیط طبیعی مطالعه، نحوه دستیابی به مشارکت کنندگان و ویژگی­ های آن ها 2- روش یا نحوه ورود پژوهشگر به عرصه طبیعی مطالعه، توضیح کامل در مورد روش­ ها و مراحل تولید یا جمع­ آوری داده­ ها، نحوه و معیار اشباع یا اتمام جمع­ آوری داده­ ها، و ملاحظات اخلاقی 3- نحوه مدیریت داده ها، نرم افزارهای کامپیوتری (در صورت استفاده)، روش­ ها تحلیل داده ­ها و تناسب آن با روش مطالعه .

 

یافته‌ها

  یکی دیگر از بخش­ های مهم مقاله که آینه تمام نمای دستاورد مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در بخش یافته ها بیان می‌گردد. از آنجایی که نوع یافته­ های مطالعات کمی و کیفی متفاوت­ اند نحوه نگارش این بخش نیز به طور مجزا بیان می‌شود .

  یافته ها در مطالعات کمی شامل:

 1. بررسی میزان و توزیع متغیرهای دموگرافیک و یافته­ های توصیفی در خصوص متغیرهای مورد مطالعه بیان گردد.
 2.  یافته های اصلی بر اساس اهداف مطالعه به روشنی و به اندازه کافی ارایه گردد. به طوری که خواننده بتواند براحتی در مورد میزان دستیابی به اهداف قضاوت کند.
 3. داده ها و مفاهیم آماری مثل تعداد/ درصد و یا میانگین/ انحراف معیار بدون تفسیر ذکر گردند. نوع و تناسب آزمون­ ها و سطح معناداری آنها بیان شوند.
 4. داده ­ها و یافته­ هایی که در جداول و نمودارها ارایه می‌گردد نباید در متن تکرار شود و در حد امکان به طور خلاصه در مورد توزیع آن ها در متن جمع بندی صورت گیرد.
 5. جداول و نمودارها به زبان فارسی و شامل عنوان رسا، زمان و مکان اجرای مطالعه باشد. بهتر است تعداد آنها حداکثر 5 مورد بوده و اندازه آن ها از cm 15×10 بزرگ‌تر نباشد و نیازی به زیرنویس ندارند فقط نمادها (نظیر * ، + ...) زیرنویس شوند .

در مطالعات کیفی:

 1. ابتدا براساس الگوریتم و روش تحلیل انتخاب شده در مطالعه­، گزارش مختصری از یافته­ ها در هر مرحله بیان شود.
 2. سپس طبقات، مفاهیم یا مضامین اصلی با زیر مجموعه آن ها به همراه نقل قول­ های مستقیم مشارکت ­کنندگان یا داده ­های اولیه ثبت شده بیان و توضیح داده شوند.
 3. در آخر متناسب با سوال یا سوال­ های­ پژوهش (معنی و یا فرآیند پدیده مورد مطالعه)، یافته های مطالعه تبیین شوند، به طوری که معنی تبیین شده و یا نظریه اساسی برآمده از داده ­های مطالعه و نشان دهنده­ ارتباط منطقی و روشن مفاهیم، مضامین، طبقات یا متغیر اصلی باشند.

 

بحث و نتیجه‌گیری

باید حاوی جمع­ بندی و نتیجه­ گیری از یافته­ ها در راستای چگونگی پاسخ به اهداف یا سؤال­ های پژوهش باشد و در ارایه آن به این نکات توجه شود:

 1. در صورتیکه مقاله علمی پژوهشی باشد، به مقایسه نتایج پژوهش با نتایج پژوهش های پیشین اشاره می گردد.
 2. در مطالعات کمی این جمع بندی بدون بیان و تکرار یافته­ های عددی و آماری باشد.
 3. چگونگی ارتباط یافته­ های مطالعه حاضر با یافته ­های دیگر تحقیقات (موافق و مخالف) انجام شده در ایران و جهان (با ذکر منابع) مقایسه و تحلیل (نه فقط توصیف) گردد و دلایل رد و یا قبول آن ها بحث گردد.
 4. تبیین علمی بر اساس نظریه­ های موجود صورت گیرد.­
 5. یافته­ های غیر قابل انتظار نیز بررسی و تفسیر گردند.
 6. اگر مطالعه‌ای مبتنی بر چارچوب نظری و مدلی انجام شده باشد، باید یافته­ ها را در ارتباط با آن نیز تفسیر نماید.
 7.  از اظهار نظر در مواردی فراتر از یافته‌های مطالعه خودداری شود .

  نتیجه­ گیری باید شامل جمع­بندی نهایی و مختصر از مطالب بحث در ارتباط با هدف کلی یا فرضیه یا سؤال اصلی پژوهش باشد.

 1.  مقاله با یک نتیجه‌گیری روشن که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، جمع‌بندی گردد.
 2.  موارد کاربرد یافته­ ها، محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیری آن مورد توجه قرار گیرد.
 3.  پیشنهادهایی جهت انجام مطالعات بعدی و به کارگیری یافته‌ها در این بخش قابل طرح می‌باشد .

 

 تشکر و قدردانی

در صورت نیاز به تشکر و قدردانی، این بخش قابل افزودن است. در این قسمت از مؤسسه تأمین کننده بودجه، افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا نگارش مقاله همکاری نموده‌اند قدردانی می گردد.

 

منابع

  منابع مقاله به روش APA تنظیم شوند.

کتاب به شکل زیر گزارش می­شود:

 1. کتاب فارسی:

ابوالمعالی، خ. و موسی ­زاده، ز. (1392). پرخاشگری: ماهیت، علل، پیش­گیری (با ضمیمه ماهیت و پیش­گیری از  پرخاشگری از دیدگاه اسلام). تهران: ارجمند.  (عنوان کتب ایتالیک می شود)

 1. کتاب انگلیسی:

Fiske, S. T. & Taylor, S. E. (2008). Social cognition: From brains to culture. London:  McGraw-Hill

 1. مقاله فارسی:

طیبی، ع.؛ باباحاجی، م.؛ صادقی، ش.؛ مهدی، ع. و عین­ اللهی، ب. (1390). بررسی تأثیر تمرینات هاتایوگا بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی. مجله پرستاری مراقبت ویژه، 4 (2)، 72-67.     (عنوان مجله ایتالیک می شود)

 1. مقاله انگلیسی:

Freilich, R., &  Shechtman, Z. (2010). The contribution of art therapy to the social, emotional, and academic adjustment of children with learning disabilities. The Arts in Psychotherapy, 37(2),    97–105.

 1. منابع اینترنتی

Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved from http://www.alistapart.com/articles/writeliving

کتاب مجموعه مقالات:

نوروزی چاکلی، ع. (1383). جامعه اطلاعاتی و جهانی شدن. در محسن حاجی زین العابدینی (ویراستار)،  مجموعه مقالات همایش های انجمن کتابداری و اطلاع­ رسانی ایران. صص.978-929. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی

      ایران.

اگر مجموعه مقالات به صورت برخط (آنلاین) منتشر شده باشد لازم است در انتها به آدرس سایت آن اشاره شود.

Lindgren, H. C. ( ). Stereotyping. In The Corsini encyclopedia of psychology and behavioral science  (Vol. , pp. - ). New York, NY: Wiley.

 

استناد به پایان نامه

ذوقدار مقدم، ر. (1381). نقش نماهای گفتمان و کارکرد آنها در زبان فارسی معاصر. پایان نامه دکترا. گروه ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان.   (عنوان پایان نامه ایتالیک می شود)

 

 برای راهنمایی بیشتر به نمونه مقالات چاپ شده در آخرین شماره دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام بر روی صفحه اصلی سامانه مراجعه نمائید.