محورها و مولفه های شاگردپروری بانو مجتهده امین

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآنی، حوزه علمیه خواهران، قم، ایران.

2 طلبه سطح 4 مؤسسه آموزش عالی فاطمة الزهراء، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین معیارها و مؤلفه‌های شاگردپروری «بانو امین» براساس سیره و سخنان ایشان در سال 1399 است. رویکرد این پژوهش کیفی است و برای رسیدن به اهداف پژوهش از روش تحلیل و توصیف سیره، سخن و آثار این بانوی ایرانی بهره گرفته ‌شده است. اطلاعات ازطریق نمونه­ گیری هدفمند و در سطح کد­گذاری باز و مفهومی، احصاء و دسته‌بندی شده. براساس یافته‌های تحقیق، مؤلفه‌های شاگردپروری بانو امین در دو بُعد علمی و اخلاقی طبقه‌بندی شده است. در بُعد علمی، مؤلفه‌هایی همچون الگوی علمی، ایجاد روحیه علمی و انگیزه تحقیق و همچنین ایجاد نظام صحیح فکری و در بُعد اخلاقی، مؤلفه‌هایی نظیر تبیین مسائل اخلاقی و معنوی، دعوت شاگردان به مبارزه با هوای نفس، تحریک ایمان و اعتقادات دینی متربیان، ایجاد تعادل بین مادیات و معنویات مطرح است. انجام این مؤلفه‌ها از وظایفی است که یک استاد متعهد بر دوش دارد و بانو امین در هریک از این زمینه­ ها به بهترین وجه ممکن، عمل کرده است. نتیجه اینکه معرفی سبک زندگی، شیوه تربیتی و نوع فعالیت­ های ایشان می ­تواند راهنمای اساتید، معلمان و مادرانی باشد که در عرصه تعلیم و تربیت تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات