تقویت اندیشه‌ورزی کودکان با استفاده از کتاب «داستان راستان»

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی امکان‌ استفاده از کتاب «داستان راستان» به‌منظور تقویت اندیشه‌ورزی کودکان است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیل محتوای کیفی در چهار مرحله «کدگذاری باز»، «گروه‌بندی»، «مقوله‌بندی» و «کشف انتزاع» استفاده شده است. به‌طورکلی، یافته‌های به‌دست آمده از پژوهش حاضر نشان می‌دهد که کتاب داستان راستان می‌تواند به‌عنوان یک محتوا برای تقویت اندیشه‌ورزی کودکان مورد توجه قرار بگیرد. ازطرفی باتوجه به اینکه برنامه فلسفه برای کودکان به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم تقویت اندیشه‌ورزی کودکان شناخته می‌شود، می‌توان مضامین فلسفی کتاب داستان راستان را با تمامی رویکردهای برنامه فلسفه (فرایندی، محتوایی، پیوند فلسفه با ادبیات و توجه به فرهنگ) برای کودکان مطابقت داد. همچنین باتوجه به موضوع داستان‌ها می‌توان ویژگی‌های داستانی‌ فبکی (فلسفه برای کودکان) را در آن‌ها جست‌وجو کرد. این ویژگی‌ها گاهی پرنگ‌تر و گاهی کمرنگ‌تر در داستان‌های داستان راستان وجود دارند. درپایان چنین نتیجه‌گیری می‌شود که آشنایی دانش‌آموزان با مبانی اصلی این داستان‌ها، همچون معصومیت، حکمت و علم لدنی ائمه اطهار (ع) ـ که با آموزش‌های معارف اسلامی در کتب درسی دانش‌آموزان گره خورده است ـ، می‌تواند ضمن فهم بهتر داستان‌ها توسط خواننده، زمینه‌ای جدید در کمک گرفتن از داستان‌های بومی برای تقویت اندیشه‌ورزی کودکان فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات