تعداد مقالات: 116
76. رابطه رهبری معنوی و هوش معنوی با توانمندسازی معلمان

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-128

10.30497/edus.2017.66414

محمدجعفر مهدیان؛ ملوک عبودپور؛ رضا نوروزی کوهدشت


77. رابطه بین باورهای دینی و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-117

10.30497/edus.2019.74739

رسول فیروزی ارنان؛ سجاد علمردانی صومعه؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ زینب خانجانی


79. مبانی، اصول و روش‌های پاسخگویی به سؤالات کودکان دربارة خداوند

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-132

10.30497/edus.2016.58584

محمد داوودی؛ زهرا شعبانی؛ راهله شفیعی


84. رابطه مکانیسم‌های دفاعی سازگارانه و ناسازگارانه با دینداری در دانشجویان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-138

10.30497/edus.2017.63810

سید ابوالقاسم مهری‌نژاد؛ مهشید شریفی


87. جایگاه زبان سکوت در تربیت دینی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-146

10.30497/edus.2016.57798

مهین چناری؛ فاطمه کرباسیان


88. استعارۀ تربیتی سفر

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 121-141

10.30497/edus.2020.75360

رضا محمدی چابکی؛ فاطمه وجدانی؛ فاطمه سادات بیطرفان


91. رابطه حمایت اجتماعی و شادکامی با دینداری

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-142

10.30497/edus.2017.67403

جعفر بهادری خسروشاهی


93. تبیین و نقد آموزش ارزش ‏های اخلاقی در طرح پایدیا

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-151

10.30497/edus.2014.57505

سمیرا حیدری؛ فاطمه زیبا کلام مفرد؛ خسرو باقری نوعپرست؛ محمود مهر محمدی


94. ارتباط هوش فرهنگی و هوش معنوی با هویت اجتماعی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-150

10.30497/edus.2018.71395

بتول فقیه آرام؛ سعید مرادی؛ منصوره کاظمی


95. ارائه الگوی مفهومی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی اسلامی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-154

10.30497/edus.2015.57486

میترا عزتی؛ منصوره صالحی


96. گفت و گو؛ از جدل فلسفی تا کنش تربیتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-158

10.30497/edus.2013.57512

منصوره حاج حسینی؛ طیبه ماهروزاده


98. تحلیل ابزار ارزشیابی عملکرد آموزشی استادان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 137-153

10.30497/edus.2015.57464

پروین احمدی؛ معصومه آهویی