دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مدیریت تربیتی مبتنی بر سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه با تاکید بر آیات قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.30497/esi.2021.241170.1473

مریم سلطان‌زاده پسیان؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ ابوالفضل خوش منش


2. طراحی و اعتباریابی الگوی تعاملات والد- فرزندی مبتنی برآموزه های قرآنی با تمرکز بر رویکرد سهم گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

10.30497/esi.2022.242312.1508

سکینه عسلی طالکوئی


3. مفهوم قرآنی "احسان" و اصول و کارکردهای تربیتی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

10.30497/esi.2022.241564.1480

محمد علی همتی؛ علی شیروانی شیری


4. واکاوی انواع هویت مبتنی بر رویکرد فطرت گرای توحیدی در کتب مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

10.30497/esi.2022.241769.1489

ام البنین حسین زاده


5. بررسی پژوهشهای انجام شده مرتبط با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران؛ یک مطالعه فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

10.30497/esi.2022.242347.1509

لیلا بختیاری؛ مرضیه دهقانی


6. تبیین الگوی نقش مدیران آموزشی در فرآیند توسعه فرهنگی: یک نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

10.30497/esi.2022.241082.1469

زهرا ادیبی؛ اکرم گودرزی؛ خدیجه ابوالمعالی


7. تربیت یافتگی سیاسی در اندیشه و سیره آیت‌الله مهدوی کنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.30497/esi.2022.242386.1513

مریم برادران؛ میلاد موحدیان