دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. عجین شدن نقشی؛ مدلی از عجین شدن افراد درسازمان اسلامی با رویکرد قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.30497/edus.2021.239590.1404

زینب سبحان اللهی؛ اسدالله گنجعلی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان


2. بررسی رفتار اخلاقی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان با رویکرد توجه به بیم ها و امیدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.30497/edus.2021.239152.1389

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ زهره صمدیان؛ زهرا خالویی


3. آثار و پیامدهای حسد در تعاملات فردی و اجتماعی در آموزه‏ های قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

10.30497/edus.2020.239110.1387

محمد علی همتی؛ علی شیروانی شیری


4. وضع موجود تربیت دینی و اخلاقی دانش‌آموزان سوم متوسطه2 بر اساس شاخص‌های سند تحول (1398)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.30497/edus.2021.240311.1434

محمدرضا تمسکی


5. بررسی مقایسه‌ای معیارشناسی خردمندی در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام با دستاوردهای روان‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.30497/edus.2021.240564.1444

فریناز موحد؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری


6. تحلیل محتوای کتاب‌های فارسی متوسطة اول بر پایة ساحت‌های شش‌گانة تربیت در سند تحول بنیادین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.30497/edus.2021.240238.1430

نوازالله فرهادی؛ زهرا گرامی طیبی