موضوعات = * روانشناسی تربیتی
تعداد مقالات: 18
1. بررسی مقایسه‌ای معیارشناسی خردمندی در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام با دستاوردهای روان‌شناختی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 53-81

10.30497/edus.2021.240564.1444

فریناز موحد؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری


2. بررسی رفتار اخلاقی دانشجویان با رویکرد توجه به بیم ها و امیدها

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 115-126

10.30497/edus.2021.239152.1389

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ زهره صمدیان؛ زهرا خالویی


3. وضعیت کنونی تربیت دینی و اخلاقی دانش‌آموزان براساس شاخص‌های سند تحول

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 126-150

10.30497/edus.2021.240311.1434

سید کاظم اکرمی؛ علی دلاور؛ محمدرضا تمسکی


4. تبییـن فرایند شکل‌گیری مفهوم استعداد مبتنی بر تحلیل شبکه واژگانی در قرآن کریم

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-27

10.30497/edus.2021.239034.1382

منصوره ابوالحسنی؛ احمدرضا اخوت؛ معصومه اسماعیلی؛ هادی بهرامی احسان


5. پدیدارشناسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت ایرانی– اسلامی جوانان از دیدگاه متخصصان

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 53-76

10.30497/edus.2021.240344.1436

معصومه راشدی؛ زهره موسی زاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری


6. ارتباط هوش فرهنگی و هوش معنوی با هویت اجتماعی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-150

10.30497/edus.2018.71395

بتول فقیه آرام؛ سعید مرادی؛ منصوره کاظمی


10. بررسی اثربخشی مراسم اعتکاف در سلامت روان و شادکامی دانشجویان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-88

10.30497/edus.2015.57402

فریبا درتاج؛ ذبیح‌اله اللهی


12. مفهوم‌شناسی و کارکردهای هنجار

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-69

10.30497/edus.2015.57481

فریبرز باقری


13. تبیین و نقد عاملیت اخلاقی در نظریه یادگیری شناختی اجتماعی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 93-111

10.30497/edus.2015.57483

زهرا اشعری؛ محمد حسنی


14. شیوه‌های آموزش بر پایه تفکر در نهج ‏البلاغه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-23

10.30497/edus.2014.57495

مرضیه اکبری؛ ملوک خادمی اشکذری؛ اعظم اکبری