موضوعات = * فلسفه تعلیم و تربیت
تعداد مقالات: 21
1. آثار و پیامدهای حسد در تعاملات فردی و اجتماعی در آموزه‏ های قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

10.30497/edus.2020.239110.1387

محمد علی همتی؛ علی شیروانی شیری


2. مرور آسیب‏شناسانه رویکرد تفکیکی در تعلیم و تربیت در ایران

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 147-163

10.30497/edus.2021.239047.1383

علی بیرمی پور؛ شیدا اچرش


3. تقویت اندیشه‌ورزی کودکان با استفاده از کتاب «داستان راستان»

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 213-228

10.30497/edus.2020.236395.1319

محمد حسن میرزامحمدی؛ سید علی حسینی؛ شادی نصرتی


6. حریت اخلاقی؛ هدف غایی تربیت اخلاقی از منظر اسلام

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-68

10.30497/edus.2018.71330

نیره حاجی علیان؛ خسرو باقری


8. سلام در آموزه های اسلامی و پیامدهای تربیتی آن

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-104

10.30497/edus.2017.67240

ایراندخت فیاض؛ سپیده انصافی مهربانی


9. دلالت‌های نظریه «فطرت» در نظام تربیتی اسلام

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-64

10.30497/edus.2017.66973

احمدعلی قانع؛ سینا عصاره نژاد دزفولی


11. بررسی «معنای زندگی» براساس دیدگاه‌ انسان‌شناختی علامه جعفری و اصول تربیتی ناظر بر آن

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-58

10.30497/edus.2017.63949

جواد مداحی؛ محمدرضا شرفی جم؛ خسرو باقری نوعپرست


12. دلالت‏های تربیتی مفهوم قرآنی"شاکله" بر اساس رهیافت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-57

10.30497/edus.2015.57400

سکینه سلمان ماهینی؛ احد فرامرز قراملکی


15. تحلیل محتوای قرآن کریم بر اساس مفهوم تفکر انتقادی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-49

10.30497/edus.2015.57480

فرامرز محمدی پویا(بیجوند)؛ اکبر صالحی


16. علیت جهان‌شناختی، عاملیت انسانی و اصول تعلیم و تربیت در دیدگاه غزالی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-92

10.30497/edus.2015.57482

خسرو باقری نوعپرست؛ محمدزهیر باقری


17. تبیین و نقد آموزش ارزش ‏های اخلاقی در طرح پایدیا

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-151

10.30497/edus.2014.57505

سمیرا حیدری؛ فاطمه زیبا کلام مفرد؛ خسرو باقری نوعپرست؛ محمود مهر محمدی


19. بررسی انتقادی سه دیدگاه رایج تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 43-65

10.30497/edus.2014.57498

فاطمه وجدانی؛ محسن ایمانی نائینی؛ علیرضا صادق زاده قمصری


20. گفت و گو؛ از جدل فلسفی تا کنش تربیتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-158

10.30497/edus.2013.57512

منصوره حاج حسینی؛ طیبه ماهروزاده