موضوعات = * فلسفه تعلیم و تربیت
تعداد مقالات: 25
1. واکاوی تربیت زیست‌محیطی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.30497/esi.2021.241149.1471

منیژه ارباب سیر؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ جهانبخش رحمانی


4. آثار و پیامدهای حسد در تعاملات فردی و اجتماعی در آموزه‏ های قرآنی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 179-203

10.30497/edus.2020.239110.1387

محمد علی همتی؛ علی شیروانی شیری


5. واکاوی تجارب‌زیسته دانشجومعلمان از تعامل هویت حرفه‌ای و فلسفه تربیتی شخصی آنها

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 235-263

10.30497/esi.2021.240777.1453

مراد یاری دهنوی؛ نعیمه شفیعی اپورواری


6. مرور آسیب‏شناسانه رویکرد تفکیکی در تعلیم و تربیت در ایران

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 147-163

10.30497/edus.2021.239047.1383

علی بیرمی پور؛ شیدا اچرش


7. تقویت اندیشه‌ورزی کودکان با استفاده از کتاب «داستان راستان»

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 213-228

10.30497/edus.2020.236395.1319

محمد حسن میرزامحمدی؛ سید علی حسینی؛ شادی نصرتی


10. حریت اخلاقی؛ هدف غایی تربیت اخلاقی از منظر اسلام

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 53-68

10.30497/edus.2018.71330

نیره حاجی علیان؛ خسرو باقری


12. دلالت‌های نظریه «فطرت» در نظام تربیتی اسلام

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-64

10.30497/edus.2017.66973

احمدعلی قانع؛ سینا عصاره نژاد دزفولی


13. سلام در آموزه های اسلامی و پیامدهای تربیتی آن

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-104

10.30497/edus.2017.67240

ایراندخت فیاض؛ سپیده انصافی مهربانی


14. بررسی «معنای زندگی» براساس دیدگاه‌ انسان‌شناختی علامه جعفری و اصول تربیتی ناظر بر آن

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-58

10.30497/edus.2017.63949

جواد مداحی؛ محمدرضا شرفی جم؛ خسرو باقری نوعپرست


16. دلالت‏های تربیتی مفهوم قرآنی"شاکله" بر اساس رهیافت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-57

10.30497/edus.2015.57400

سکینه سلمان ماهینی؛ احد فرامرز قراملکی


19. تحلیل محتوای قرآن کریم بر اساس مفهوم تفکر انتقادی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-49

10.30497/edus.2015.57480

فرامرز محمدی پویا(بیجوند)؛ اکبر صالحی


20. علیت جهان‌شناختی، عاملیت انسانی و اصول تعلیم و تربیت در دیدگاه غزالی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-92

10.30497/edus.2015.57482

خسرو باقری نوعپرست؛ محمدزهیر باقری


21. بررسی انتقادی سه دیدگاه رایج تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 43-65

10.30497/edus.2014.57498

فاطمه وجدانی؛ محسن ایمانی نائینی؛ علیرضا صادق زاده قمصری


23. تبیین و نقد آموزش ارزش ‏های اخلاقی در طرح پایدیا

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-151

10.30497/edus.2014.57505

سمیرا حیدری؛ فاطمه زیبا کلام مفرد؛ خسرو باقری نوعپرست؛ محمود مهر محمدی


25. گفت و گو؛ از جدل فلسفی تا کنش تربیتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-158

10.30497/edus.2013.57512

منصوره حاج حسینی؛ طیبه ماهروزاده