موضوعات = * برنامه درسی
تعداد مقالات: 11
1. بهره گیری از ابعاد موقعیت در برنامه درسی آموزش دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.30497/esi.2021.241180.1474

مریم شریفی دروازه؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری


2. تحلیل اصل یاددهی ـ یادگیری در برنامه‌ریزی درسی با تاکید بر منابع اسلامی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 205-234

10.30497/esi.2021.240957.1463

غلامرضا ویسی؛ هادی حاجی دنیادیده؛ نرجس شرفی


5. پدیدارشناسی شیوه های آموزش مذهبی والدین به کودکان پیش دبستانی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-91

10.30497/edus.2018.71333

جواد کیهان؛ سمیرا زینال پور


6. تبیین اهداف برنامه درسی «مدرسه شاد» بر اساس آموزه‌های اسلامی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-30

10.30497/edus.2018.69071

مرضیه دهقانی؛ نیکو دیالمه؛ سکینه خوش صفت


8. تحلیل نشانه‌شناسی نظام آموزش و پرورش ایران

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-84

10.30497/edus.2017.66996

محمد امینی؛ حمید رحیمی