موضوعات = * مدیریت آموزشی
تعداد مقالات: 15
2. کاربست مؤلفه های مدیریت جهادی در سازمان های آموزشی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-27

10.30497/edus.2018.71393

زهره موسی زاده؛ سوسن کشاورز؛ فرشته مقدم


6. چیستی و مؤلفه ‏های «تحول در انسان» در سازمان های آموزشی براساس آموزه ‏های اسلامی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-122

10.30497/edus.2018.69298

اکرم گودرزی؛ فاطمه سلیمانی؛ زهرا سادات شاه احمدقاسمی


7. رابطه رهبری معنوی و هوش معنوی با توانمندسازی معلمان

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-128

10.30497/edus.2017.66414

محمدجعفر مهدیان؛ ملوک عبودپور؛ رضا نوروزی کوهدشت


8. مطالعه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی اسلامی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-36

10.30497/edus.2018.67294

مرضیه دهقانی؛ فاطمه سلیمانی؛ محدثه فرجی


11. ارائه الگوی مفهومی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی اسلامی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-154

10.30497/edus.2015.57486

میترا عزتی؛ منصوره صالحی


13. شیوه‌های آموزش بر پایه تفکر در نهج ‏البلاغه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-23

10.30497/edus.2014.57495

مرضیه اکبری؛ ملوک خادمی اشکذری؛ اعظم اکبری


15. شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر توانمندسازی معلمان از منظر اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 63-81

10.30497/edus.2013.57508

نیکو دیالمه؛ نیره رحمانی