کلیدواژه‌ها = کثرت‌گرایی روش‌شناختی در تربیت
تعداد مقالات: 1
1. دلالت‏های تربیتی مفهوم قرآنی"شاکله" بر اساس رهیافت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-57

10.30497/edus.2015.57400

سکینه سلمان ماهینی؛ احد فرامرز قراملکی