نویسنده = علی شیروانی شیری
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم قرآنی "احسان" و اصول و کارکردهای تربیتی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

10.30497/esi.2022.241564.1480

محمد علی همتی؛ علی شیروانی شیری


2. آثار و پیامدهای حسد در تعاملات فردی و اجتماعی در آموزه‏ های قرآنی

دوره 9، شماره 16، فروردین 1400، صفحه 179-203

10.30497/edus.2020.239110.1387

محمد علی همتی؛ علی شیروانی شیری