نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین باورهای دینی و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-117

10.30497/edus.2019.74739

رسول فیروزی ارنان؛ سجاد علمردانی صومعه؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ زینب خانجانی