نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم با رویکرد تدبر سوره‌ای

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 223-242

10.30497/edus.2020.75374

روح‌اله عابدینی؛ سعید بهشتی؛ شیرین رشیدی