نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت های برنامه درسی در مواجهه با تعلیم آموزه های دینی با الهام از رویکرد زیبایی شناسی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-24

10.30497/edus.2019.74765

داود طهماسب زاده شیخلار؛ جمیله علم الهدی