نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مقایسه‌ای معیارشناسی خردمندی در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام با دستاوردهای روان‌شناختی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 53-81

10.30497/edus.2021.240564.1444

فریناز موحد؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری


2. پدیدارشناسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت ایرانی– اسلامی جوانان از دیدگاه متخصصان

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 53-76

10.30497/edus.2021.240344.1436

معصومه راشدی؛ زهره موسی زاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری


4. مفهوم‌شناسی و کارکردهای هنجار

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-69

10.30497/edus.2015.57481

فریبرز باقری