تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 144
تعداد نویسندگان 263
تعداد مشاهده مقاله 57,978
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 56,705
نسبت مشاهده بر مقاله 402.63
نسبت دریافت فایل بر مقاله 393.78
تعداد مقالات ارسال شده 549
تعداد مقالات رد شده 398
تعداد مقالات پذیرفته شده 105
درصد پذیرش 19
زمان پذیرش (روز) 180
تعداد پایگاه های نمایه شده 12
تعداد داوران 130

دوفصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام یک نشریه علمی است که از سوی دانشگاه امام صادق (ع) ـ پردیس خواهران ـ به عنوان دانشگاه اسلامی مرجع در ایران منتشر می‏ شود. هدف این دوفصلنامه انتشار پژوهش های مسأله محور در گستره علوم تربیتی ( فلسفه تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، روان شناسی تربیتی و آموزش عالی) با رویکرد اسلامی است تا از این طریق بستر تولید علم و نظریه پردازی مبتنی بر آموزه های اسلام فراهم آید.

 

دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز امتیاز (ب) شده است.

  • پردازش، داوری و انتشار مقاله در دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام رایگان است. 
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
  • دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام مطابق با آیین نامه مصوب سال 1398، مقالات پژوهشی و ترویجی را منتشر می نماید.
  • مقالات دوفصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام  به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و دریافت میزان مشابهت به سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" عرضه می شود. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است و بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی با آن برخورد قانونی می‌شود.
شماره جاری: دوره 9، شماره 17، بهمن 1400، صفحه 5-300 

1. بهره گیری از ابعاد موقعیت در برنامه درسی آموزش دینی

صفحه 1-24

10.30497/esi.2021.241180.1474

مریم شریفی دروازه؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری


2. واکاوی تربیت زیست‌محیطی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی

صفحه 25-47

10.30497/esi.2021.241149.1471

منیژه ارباب سیر؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ جهانبخش رحمانی


7. ابعاد و نشانگرهای ویژگی های پیروان در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم

صفحه 141-160

10.30497/esi.2022.242351.1510

حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ معصومه شبستری؛ مریم عدلی


9. طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی معنوی

صفحه 185-201

10.30497/esi.2022.242783.1531

فرشاد سلیمانی؛ سوسن لائی؛ محمد جواد کرم افروز؛ الهام کاویانی


12. روایت نهج البلاغه از اخلاق حرفه‎ای مدیران

صفحه 253-280

10.30497/esi.2022.242003.1496

آیت محمدی؛ جواد کیهان؛ کریم اسگندری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها