سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

مشترکین گرامی، هزینه اشتراک یک شماره دوفصلنامه معادل 150000 ریال و هزینه اشتراک یکساله آن 150000 ریال می‌باشد.

پس از واریز مبلغ اشتراک به حساب سیبا شماره 4784611004-010 بانک ملی‏‏ به نام قدسیه سرخه‌ای اصل فیش بانکی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی زیر ارسال فرمایید.

در صورت تغییر نشانی یا تأخیر در دریافت دوفصلنامه با ما تماس بگیرید.

نشانی: تهران ـ بلوار شهید فرحزادی‌ـ خیابان شهید طاهرخانی ـ پردیس خواهران دانشگاه امام صادق7

صندوق پستی: 111-14655   کدپستی: 1981668411   تلفن : 3 ـ 22074572

نمابر‌: 22065437