اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 412
تعداد پذیرش 62
تعداد عدم پذیرش 292
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 217

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 102
تعداد مشاهده مقاله 42647
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 42059
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 26 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 225 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
درصد پذیرش 15 %