1. ظرفیت های برنامه درسی در مواجهه با تعلیم آموزه های دینی با الهام از رویکرد زیبایی شناسی

صفحه 5-24

10.30497/edus.2019.74765

داود طهماسب زاده شیخلار؛ جمیله علم الهدی


2. اهداف، اصول و روشهای تربیت عاطفه «غم و شادی» از منظر صحیفه علویّه

صفحه 25-43

10.30497/edus.2019.74779

سیدحمیدرضا علوی؛ مراد یاری دهنوی؛ حمیده قطبی نژاد


3. تفکر مراقبتی از منظر آیات قرآنی

صفحه 45-65

10.30497/edus.2019.74743

هاجر کوهی اصفهانی؛ سوسن کشاورز


4. جایگاه، ساختار و ویژگی‌های تعلیم و تربیت در دوره امپراتوری عثمانی

صفحه 67-81

10.30497/edus.2019.74797

سید محمد طیبی؛ امید مهنی؛ سینا میرشاهی


5. اشتغال و فرزندپروری بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری

صفحه 83-102

10.30497/edus.2019.74817

زهره متین؛ فاطمه وجدانی


6. رابطه بین باورهای دینی و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر

صفحه 103-117

10.30497/edus.2019.74739

رسول فیروزی ارنان؛ سجاد علمردانی صومعه؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ زینب خانجانی


7. کارکردهای تربیتی حیاء در اسلام از نگاه و تقریر مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی(ره)

صفحه 119-133

10.30497/edus.2019.75347

حسن نجفی؛ علی فاطمی پور