1. تبیین اهداف برنامه درسی «مدرسه شاد» بر اساس آموزه‌های اسلامی

صفحه 5-30

مرضیه دهقانی؛ نیکو دیالمه؛ سکینه خوش صفت


2. تأثیر آموزش قرآن کریم بر بهبود شیوه‌های مقابله با فشار روانی در نوجوانان

صفحه 31-46

صادق تقی لو


3. کارکردهای تربیتی خانواده بر مبنای تحلیل محتوای ادعیه رضوی(ع)‏

صفحه 47-70

محمد عترت دوست


4. الگوی ساختاری نابرابری آموزشی در مناطق آموزشی شهر مشهد

صفحه 71-100

رضا رأفتی


5. چیستی و مؤلفه ‏های «تحول در انسان» در سازمان های آموزشی براساس آموزه ‏های اسلامی

صفحه 101-122

اکرم گودرزی؛ فاطمه سلیمانی؛ زهرا سادات شاه احمدقاسمی


6. پیشبینی دینداری در دانش آموزان دوره متوسطه دوم براساس سبک های تفکر و صفات شخصیتی (بررسی موردی ناحیه 2 شهر ارومیه)

صفحه 123-140

حسین جلیل زاده؛ حیدرعلی زارعی


7. بررسی نقش «تمرکز» و «رسمیت» در ساختار نظام آموزشی بر تربیت دینی دانش‌آموزان بر مبنای دیدگاه‌های دبیران درس «دین و زندگی»

صفحه 141-155

حسن اسلامیان