1. واکاوی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد: گامی به سمت روان‌شناسی هنجارمدار (توحیدی)

صفحه 5-33

محمد جهانبخت؛ فریبرز باقری


2. بررسی «معنای زندگی» براساس دیدگاه‌ انسان‌شناختی علامه جعفری و اصول تربیتی ناظر بر آن

صفحه 35-58

جواد مداحی؛ محمدرضا شرفی جم؛ خسرو باقری نوعپرست


3. تبیین پدیدارنگاری‎ فلسفه تربیتی عبادت (نماز) از دیدگاه معلمان و اولیای دانش‌آموزان

صفحه 59-79

اکبر صالحی؛ شهربانو حسنی


4. اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر بلوغ عاطفی و شکیبایی دختران نوجوان

صفحه 81-97

منصوره حاج حسینی؛ فاطمه جعفری؛ مریم محمدی


5. میزان تأثیر برنامه‏ های درسی معنوی بر بهزیستی روان شناختی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

صفحه 99-116

مجید امیری؛ ستاره موسوی


6. رابطه مکانیسم‌های دفاعی سازگارانه و ناسازگارانه با دینداری در دانشجویان

صفحه 117-138

سید ابوالقاسم مهری‌نژاد؛ مهشید شریفی


7. نقش رهبری معنوی بر خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه شهر ری

صفحه 139-150

بتول فقیه آرام