1. بررسی عوامل موثر در شکل گیری سبک های فرزند پروری در خانواده های شهرستان اندیمشک

صفحه 5-26

جمیله علم الهدی؛ مهوش میری


2. سازمان یادگیرنده، راهکار تربیت نیروی انسانی دانشی مورد پژوهی: مدارس اسلامی غیرانتفاعی دورة متوسطة دوم

صفحه 27-50

فاطمه صغری شفیعی؛ مریم برادران حقیر


3. بهبود بخشیدن به فرایند ارتباط در آموزش و پرورش با نظر به آرای لیوتار

صفحه 51-70

سمانه خلیلی؛ خسرو باقری نوعپرست


4. تأثیر طرح آموزشی رحمت در میزان رضایت زناشویی زنان خانه‌دار

صفحه 71-83

علی‌اکبر ارجمندنیا؛ راضیه پوریان


5. بررسی معنای زندگانی از دیدگاه امام علی(ع) و مقایسه آن با دیدگاه ویکتور فرانکل

صفحه 85-105

خدیجه ابوالمعالی؛ فاطمه سادات آل یاسین


6. مبانی، اصول و روش‌های پاسخگویی به سؤالات کودکان دربارة خداوند

صفحه 109-132

محمد داوودی؛ زهرا شعبانی؛ راهله شفیعی