1. شیوه‌های آموزش بر پایه تفکر در نهج ‏البلاغه

صفحه 5-23

مرضیه اکبری؛ ملوک خادمی اشکذری؛ اعظم اکبری


2. رابطه سبک‌های درون‌سازی مذهب و انسجام خانواده در گروهی از دانشجویان متأهل دانشگاه شیراز

صفحه 25-42

مهدی رحیمی؛ محمد مزیدی؛ مریم زارع


3. بررسی انتقادی سه دیدگاه رایج تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

صفحه 43-65

فاطمه وجدانی؛ محسن ایمانی نائینی؛ علیرضا صادق زاده قمصری


4. پیش ‏بینی اضطراب امتحان بر اساس جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی دانش‌آموزان دختر دوره راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران

صفحه 67-82

قدسی احقر


5. صلاحیت‌های شخصی مدیران آموزشی در رویکرد شایسته‌گزینی با نگرشی بر نهج‌البلاغه

صفحه 83-103

مریم عدلی؛ زهره موسی زاده


6. آثار تربیتی فرهنگ انتظار در تقابل با چالش های جدید خانواده

صفحه 105-129

محمدرضا شرفی جم


7. تبیین و نقد آموزش ارزش ‏های اخلاقی در طرح پایدیا

صفحه 129-151

سمیرا حیدری؛ فاطمه زیبا کلام مفرد؛ خسرو باقری نوعپرست؛ محمود مهر محمدی