دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-174 
1. شیوه‌های آموزش بر پایه تفکر در نهج ‏البلاغه

صفحه 5-23

مرضیه اکبری؛ ملوک خادمی اشکذری؛ اعظم اکبری


3. بررسی انتقادی سه دیدگاه رایج تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

صفحه 43-65

فاطمه وجدانی؛ محسن ایمانی نائینی؛ علیرضا صادق زاده قمصری


7. تبیین و نقد آموزش ارزش ‏های اخلاقی در طرح پایدیا

صفحه 129-151

سمیرا حیدری؛ فاطمه زیبا کلام مفرد؛ خسرو باقری نوعپرست؛ محمود مهر محمدی