توضیحات صفحه اصلی سایت

1. «مدرسه صالح» کانون تحقق حیات طیبه با تأکید بر جامعه محلی

صفحه 5-25

10.30497/edus.2020.74740

مریم برادران؛ زهرا سادات نیری پور


2. نقش توحیدگرایی در تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه طباطبائی(ره)

صفحه 27-51

10.30497/edus.2020.75368

حسن نجفی؛ محمدصادق دهقان؛ محمدحسین قنداق سازان


3. تربیت معنوی و بایسته‌های معنویت‌گرایی در بینش، مَنِش و کُنِش رضوی (ع)

صفحه 53-78

10.30497/edus.2020.75361

رسول حسین‌پور تنکابنی


4. آسیب‌شناسی تربیتی سطحی‌نگری در مواجهه با نمادهای دینی

صفحه 79-100

10.30497/edus.2020.75351

نوروز امینی؛ علی قریبی


5. تحلیل و تبیین تاثیر مولفه های مدیریتی، ساختاری و نگرشی فرهنگ برتولید علوم انسانی در دانشگاه اسلامی: بررسی وضع موجود در دانشگاه پیام نور

صفحه 101-124

10.30497/edus.2020.75329

وجیهه کریمی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


6. استعارۀ تربیتی سفر

صفحه 125-153

10.30497/edus.2020.75360

رضا محمدی چابکی؛ فاطمه وجدانی؛ فاطمه سادات بیطرفان


7. ریشه ها، علل و پیامدهای کینه‏ توزی از منظر آموزه ‏ها و اخلاق اسلامی

صفحه 155-182

10.30497/edus.2020.75369

علی شیروانی شیری؛ بابک شمشیری


8. ساخت و اصلاح شخصیت اخلاقی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه شهید مطهری

صفحه 183-205

10.30497/edus.2020.75359

سعیده حمله‏ داری؛ روح الله موسوی زاده


9. تحلیل محتوای کتاب‌های بخوانیم، بنویسیم، و هدیه‌های آسمان ابتدایی (تألیف‌های جدید) بر اساس مؤلفه‌های شادی از منظر اسلام

صفحه 207-230

10.30497/edus.2020.75330

مژده علیزاده؛ سیدحمیدرضا علوی


10. ارزیابی کاریزمای اساتید و نقش آن در برنامه‌درسی تجربه‌شده (مورد مطالعه: دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان)

صفحه 231-255

10.30497/edus.2020.75362

مریم سبکتکین؛ محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ مسعود کیانی


11. تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم با رویکرد تدبر سوره‌ای

صفحه 257-278

10.30497/edus.2020.75374

روح‌اله عابدینی؛ سعید بهشتی؛ شیرین رشیدی


12. بایسته های حکومت اسلامی در سیاستگذاری تعلیم و تعلم

صفحه 279-300

10.30497/edus.2020.75350

محسن داودآبادی؛ حسین بهرامی


 اطلاعات آماری نشریه:

نمودارهای آماری

تعداد دوره ها

 8

تعداد شماره ها

 14

تعداد مقالات

 102

تعداد نویسندگان

 180

....................................................................

تعداد مقالات ارسال شده

 412

تعداد مقالات رد شده

 292

درصد عدم پذیرش

 71

تعداد مقالات پذیرفته شده

 62

درصد پذیرش

 15

زمان پذیرش (روز)

 225

تعداد داوران

 109

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2423-7396
شاپا الکترونیکی
2538-5461