تعداد مقالات: 102
76. پدیدارشناسی تجارب دانشجویان از برنامه درسی پنهان در دروس معارف اسلامی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 113-130

یوسف ادیب؛ مرضیه سرداری


77. مقایسه مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی «کارل پوپر» با آموزه های اسلامی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-137

سوسن کشاورز؛ زهرا نورانی


78. رابطه مکانیسم‌های دفاعی سازگارانه و ناسازگارانه با دینداری در دانشجویان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-138

سید ابوالقاسم مهری‌نژاد؛ مهشید شریفی


80. آسیب ‏شناسی و درمان فشارهای روانی از منظر نهج‌البلاغه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-133

نرگس باباخانی


81. جایگاه زبان سکوت در تربیت دینی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-146

مهین چناری؛ فاطمه کرباسیان


82. استعارۀ تربیتی سفر

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 121-141

10.30497/edus.2020.75360

رضا محمدی چابکی؛ فاطمه وجدانی؛ فاطمه سادات بیطرفان


84. رابطه حمایت اجتماعی و شادکامی با دینداری

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-142

جعفر بهادری خسروشاهی


86. تبیین و نقد آموزش ارزش ‏های اخلاقی در طرح پایدیا

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-151

سمیرا حیدری؛ فاطمه زیبا کلام مفرد؛ خسرو باقری نوعپرست؛ محمود مهر محمدی


87. ارتباط هوش فرهنگی و هوش معنوی با هویت اجتماعی دانشجویان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-150

بتول فقیه آرام؛ سعید مرادی؛ منصوره کاظمی


88. ارائه الگوی مفهومی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی اسلامی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-154

میترا عزتی؛ منصوره صالحی


89. گفت و گو؛ از جدل فلسفی تا کنش تربیتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-158

منصوره حاج حسینی؛ طیبه ماهروزاده


91. تحلیل ابزار ارزشیابی عملکرد آموزشی استادان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 137-153

پروین احمدی؛ معصومه آهویی


92. رابطه تجربه معنوی با سبک‌های مقابله با استرس و ابعاد آن در بین دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 139-156

مریم السادات فاتحی زاده؛ دلارام بدیعی


93. نقش رهبری معنوی بر خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه شهر ری

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 139-150

بتول فقیه آرام


95. جستاری در تربیت دینی با تأکید بر روش الگویی در سیره رضوی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-162

عاطفه زرسازان


96. ریشه ها، علل و پیامدهای کینه‏ توزی از منظر آموزه ‏ها و اخلاق اسلامی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-164

10.30497/edus.2020.75369

علی شیروانی شیری؛ بابک شمشیری


97. نمایه موضوعی شمارگان 11ـ 8

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-1


98. ساخت و اصلاح شخصیت اخلاقی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه شهید مطهری

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 165-182

10.30497/edus.2020.75359

سعیده حمله‏ داری؛ روح الله موسوی زاده


100. ارزیابی کاریزمای اساتید و نقش آن در برنامه‌درسی تجربه‌شده (مورد مطالعه: دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان)

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 203-221

10.30497/edus.2020.75362

مریم سبکتکین؛ محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ مسعود کیانی