تعداد مقالات: 102
51. بررسی اثربخشی مراسم اعتکاف در سلامت روان و شادکامی دانشجویان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-88

فریبا درتاج؛ ذبیح‌اله اللهی


52. مبانی انسان‌شناختی در اندیشه‌های علی صفایی حائری و اصول تربیتی ناظر بر آن

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-101

محمدرضا شرفی؛ سیدمهدی سجادی؛ محمد قربانعلی


53. اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر بلوغ عاطفی و شکیبایی دختران نوجوان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-97

منصوره حاج حسینی؛ فاطمه جعفری؛ مریم محمدی


55. تحلیل کیفی متن: استقرا / قیاس

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-102

خدیجه ابوالمعالی


56. سلام در آموزه های اسلامی و پیامدهای تربیتی آن

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-104

ایراندخت فیاض؛ سپیده انصافی مهربانی


57. صلاحیت‌های شخصی مدیران آموزشی در رویکرد شایسته‌گزینی با نگرشی بر نهج‌البلاغه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-103

مریم عدلی؛ زهره موسی زاده


58. اشتغال و فرزندپروری بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-102

10.30497/edus.2019.74817

زهره متین؛ فاطمه وجدانی


59. بررسی معنای زندگانی از دیدگاه امام علی(ع) و مقایسه آن با دیدگاه ویکتور فرانکل

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-105

خدیجه ابوالمعالی؛ فاطمه سادات آل یاسین


60. بررسی تطبیقی اهداف تربیتی از دیدگاه برزینکا و مبانی سند تحول بنیادین نظام تربیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-110

علی‎رضا صادق‎زاده قمصری؛ معصومه رمضانی


61. تبیین و نقد عاملیت اخلاقی در نظریه یادگیری شناختی اجتماعی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 93-111

زهرا اشعری؛ محمد حسنی


63. پدیدارشناسی تربیت جنسی از دیدگاه کارشناسان تربیتی در مدارس متوسطه شهر کرمان

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-114

مراد یاری دهنوی؛ فاطمه ابراهیمی شاه ابادی


67. چیستی و مؤلفه ‏های «تحول در انسان» در سازمان های آموزشی براساس آموزه ‏های اسلامی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-122

اکرم گودرزی؛ فاطمه سلیمانی؛ زهرا سادات شاه احمدقاسمی


68. مدیریت مشارکتی در سازمان‏ های آموزشی و مؤلفه‏ های آن از دیدگاه اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 103-117

عفت عباسی؛ سعیده رسولی


70. رابطه رهبری معنوی و هوش معنوی با توانمندسازی معلمان

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-128

محمدجعفر مهدیان؛ ملوک عبودپور؛ رضا نوروزی کوهدشت


71. رابطه بین باورهای دینی و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-117

10.30497/edus.2019.74739

رسول فیروزی ارنان؛ سجاد علمردانی صومعه؛ جلیل باباپور خیرالدین؛ زینب خانجانی


72. آثار تربیتی فرهنگ انتظار در تقابل با چالش های جدید خانواده

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 105-129

محمدرضا شرفی جم


73. مبانی، اصول و روش‌های پاسخگویی به سؤالات کودکان دربارة خداوند

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 109-132

محمد داوودی؛ زهرا شعبانی؛ راهله شفیعی