موضوعات = * برنامه درسی
تعداد مقالات: 7
1. پدیدارشناسی شیوه های آموزش مذهبی والدین به کودکان پیش دبستانی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-91

جواد کیهان؛ سمیرا زینال پور


3. تبیین اهداف برنامه درسی «مدرسه شاد» بر اساس آموزه‌های اسلامی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-30

مرضیه دهقانی؛ نیکو دیالمه؛ سکینه خوش صفت


4. تحلیل نشانه‌شناسی نظام آموزش و پرورش ایران

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-84

محمد امینی؛ حمید رحیمی


7. پدیدارشناسی تجارب دانشجویان از برنامه درسی پنهان در دروس معارف اسلامی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 113-130

یوسف ادیب؛ مرضیه سرداری