موضوعات = * روانشناسی
تعداد مقالات: 6
1. اثربخشی بسته آموزشی، پرورش مهارت‌های زندگی مبتنی بر مبانی اسلامی با روش فعال بر هوش اخلاقی دختران نوجوان

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 117-134

زهرا اخلاقیان؛ زهره لطیفی؛ صدیقه رضایی دهنوی


3. رابطه حمایت اجتماعی و شادکامی با دینداری

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-142

جعفر بهادری خسروشاهی


4. رابطه مکانیسم‌های دفاعی سازگارانه و ناسازگارانه با دینداری در دانشجویان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-138

سید ابوالقاسم مهری‌نژاد؛ مهشید شریفی


5. اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر بلوغ عاطفی و شکیبایی دختران نوجوان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-97

منصوره حاج حسینی؛ فاطمه جعفری؛ مریم محمدی


6. واکاوی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد: گامی به سمت روان‌شناسی هنجارمدار (توحیدی)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-33

محمد جهانبخت؛ فریبرز باقری