موضوعات = * مدیریت آموزشی
تعداد مقالات: 14
1. کاربست مؤلفه های مدیریت جهادی در سازمان های آموزشی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-27

زهره موسی زاده؛ سوسن کشاورز؛ فرشته مقدم


3. ارتباط رهبری فضیلت گرا با یادگیری سازمانی: تبیین نقش واسطه ای استقلال شغلی معلمان

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-51

سیروس قنبری؛ اصغر اسکندری


4. چیستی و مؤلفه ‏های «تحول در انسان» در سازمان های آموزشی براساس آموزه ‏های اسلامی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-122

اکرم گودرزی؛ فاطمه سلیمانی؛ زهرا سادات شاه احمدقاسمی


5. الگوی ساختاری نابرابری آموزشی در مناطق آموزشی شهر مشهد

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-100

رضا رأفتی


6. رابطه رهبری معنوی و هوش معنوی با توانمندسازی معلمان

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-128

محمدجعفر مهدیان؛ ملوک عبودپور؛ رضا نوروزی کوهدشت


7. مطالعه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی اسلامی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-36

مرضیه دهقانی؛ فاطمه سلیمانی؛ محدثه فرجی


8. نقش رهبری معنوی بر خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه شهر ری

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 139-150

بتول فقیه آرام


9. پیشایندهای بسترآفرین رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-33

نیکو دیالمه؛ منا افضلی قادی


10. ارائه الگوی مفهومی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی اسلامی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-154

میترا عزتی؛ منصوره صالحی


11. صلاحیت‌های شخصی مدیران آموزشی در رویکرد شایسته‌گزینی با نگرشی بر نهج‌البلاغه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-103

مریم عدلی؛ زهره موسی زاده


12. شیوه‌های آموزش بر پایه تفکر در نهج ‏البلاغه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-23

مرضیه اکبری؛ ملوک خادمی اشکذری؛ اعظم اکبری


13. مدیریت مشارکتی در سازمان‏ های آموزشی و مؤلفه‏ های آن از دیدگاه اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 103-117

عفت عباسی؛ سعیده رسولی


14. شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر توانمندسازی معلمان از منظر اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 63-81

نیکو دیالمه؛ نیره رحمانی