کلیدواژه‌ها = مدیران و کارکنان مدارس متوسطه
تعداد مقالات: 1
1. نقش رهبری معنوی بر خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه شهر ری

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 139-150

بتول فقیه آرام