کلیدواژه‌ها = تعلیم و تربیت
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه، ساختار و ویژگی‌های تعلیم و تربیت در دوره امپراتوری عثمانی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-81

10.30497/edus.2019.74797

سید محمد طیبی؛ امید مهنی؛ سینا میرشاهی


2. تبیین و نقد آموزش ارزش ‏های اخلاقی در طرح پایدیا

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 129-151

سمیرا حیدری؛ فاطمه زیبا کلام مفرد؛ خسرو باقری نوعپرست؛ محمود مهر محمدی