کلیدواژه‌ها = امام علی (ع)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معنای زندگانی از دیدگاه امام علی(ع) و مقایسه آن با دیدگاه ویکتور فرانکل

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-105

خدیجه ابوالمعالی؛ فاطمه سادات آل یاسین