نویسنده = منصوره صالحی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی مفهومی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی اسلامی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-154

میترا عزتی؛ منصوره صالحی