نویسنده = زهره موسی زاده
تعداد مقالات: 2
1. کاربست مؤلفه های مدیریت جهادی در سازمان های آموزشی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-27

زهره موسی زاده؛ سوسن کشاورز؛ فرشته مقدم


2. صلاحیت‌های شخصی مدیران آموزشی در رویکرد شایسته‌گزینی با نگرشی بر نهج‌البلاغه

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-103

مریم عدلی؛ زهره موسی زاده